Про банк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" є універсальною банківською установою, що надає клієнтам широкий комплекс банківських послуг.

Зареєстрований Національним банком України 09 листопада 1995 року за № 245 у формі відкритого акціонерного товариства, є правонаступником акціонерного комерційного банку "УДБ-банк", зареєстрованого Національним банком України 28 квітня 1994 року за № 245.


Ліцензії та дозволи:

 • Банківська  ліцензія  Національного  банку України від 07.11.2011 №82 на  право надання  банківських послуг;
 • Генеральна ліцензія Національного  банку України на здійснення валютних операцій від 07.11.2011 №82 із додатком;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 01.10.2013 року, серія АЕ № 263464: депозитарна  діяльність: депозитарна  діяльність депозитарної установи;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 01.10.2013 року, серія АЕ № 263465: депозитарна  діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 22.10.2014 року, серія АЕ № 294480: діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 22.10.2014 року, серія АЕ № 294481: діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 22.10.2014 року, серія АЕ № 294483: діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право професійної діяльності на фондовому ринку від 22.10.2014 року, серія АЕ № 294482: діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг.
 • Членство у професійних організаціях:
 • Асоціація "Український кредитно-банківський союз" (УКБС);
 • Незалежна асоціація банків України (НАБУ);
 • Асоціація "Фондове партнерство" (колишня ПФТС);
 • Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);
 • Асоціація "Українські фондові торговці" (Асоціація УФТ);
 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
 • Всеукраїнська громадська організація "Асоціація платників податків України".

 

Клієнтами Банку є підприємства та компанії, які задіяні у найрізноманітніших галузях економіки та сферах господарської  діяльності. Основою співробітництва банку з клієнтами є такі незмінні постулати, як взаємна повага економічних інтересів, спрямованість на тривале взаємовигідне партнерство, індивідуальний підхід до кожного клієнта, якісне банківське обслуговування. Банк надає клієнтам високоякісні фінансові послуги, консультаційні послуги з питань фінансової та юридичної координації виробничих та торгівельних програм, впровадження інвестиційних проектів. Банк орієнтований на  роботу з широким колом клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб, заповнюючи всі сегменти ринку.Співпраця Банку, як з великими корпоративними клієнтами так і підприємствами малого та середнього бізнесу, підкріплена високопрофесійним кадровим супроводом, високими технологічними можливостями та новітнім програмним забезпеченням.

Інвестиційна політика Банку спрямована на сприяння розвитку стратегічних для економіки України сфер виробництва та послуг.

Стратегія Банку, спрямована на динамічний розвиток, пошук нестандартних рішень у поєднанні з надійністю та зваженим консерватизмом, що є запорукою успіху банку на фінансовому ринку України та забезпечення максимального прибутку для тих, хто довірив банку свій капітал.