Депозитарні послуги

       АТ КБ "ТК КРЕДИТ"  надає широкий спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів, інститутам спільного інвестування. На підставі ліцензій виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює професійну депозитарну діяльність:

        Депозитарна установа АТ КБ "ТК КРЕДИТ" співпрацює з Депозитарієм Національного Банку України для здійснення обліку муніципальних та державних цінних паперів та ПАТ «Національний депозитарій України» для здійснення обліку корпоративних цінних паперів.

       Свою професійну діяльність Депозитарна установа АТ КБ "ТК КРЕДИТ" здійснює згідно з нормативними документами НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи.

      Депозитарна установа надає своїм клієнтам повний комплекс депозитарних послуг на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, серед яких:

 

Відкриття рахунків у цінних паперах.

 

Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперах.

 

Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах:

 • зарахування і списання цінних паперів за цивільно-правовими актами;
 • перереєстрація прав власності на цінні папери за угодами, що укладаються на біржі;
 • блокування та розблокування цінних паперів для отримання кредитів під заставу цінних паперів, в т.ч. для отримання комерційними банками кредитів рефінансування;
 • обмеження в обігу цінних паперів при внесенні цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи;
 • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • обслуговування операцій депонентів з державними цінними паперами.

 Інформаційне обслуговування депонентів:

 • надання довідок щодо стану рахунків у цінних паперах, проведених операцій за будь-який період, корпоративних дій емітента, умов обігу цінних паперів;
 • надання консультаційних послуг щодо депозитарної діяльності;
 • надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

 Грошові розрахунки по операціях з цінними паперами:

 • перерахування доходів за цінними паперами.

 Обслуговування інститутів спільного інвестування (далі ІСІ):

 • зберігання та проведення операцій з активами ІСІ;
 • перевірка розрахунку вартості чистих активів;
 • контроль за відповідністю операцій регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ КБ "ТК КРЕДИТ"

             чинне з 12.10.2013 року до 30.09.2014 року включно;

          чинне з 01.10.2014 року до 09.07.2015 року включно ; 

чинне з 10.07.2015 року.

Форми документів (для юридичних осіб):

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах 

Картка зразків підписів та відбитків печатки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на виконання інформаційної операції

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на виконання облікової операції (блокування/розблокування)

PОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на виконання облікової операції

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на закриття рахунку у цінних паперах.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) на  анулювання операціі 8

 

АТ КБ "ТК КРЕДИТ" пропонує клієнтам конкурентоспроможні тарифи (детально).

 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (044) 482-07-33