Кредити

Кредити

 

        АТ КБ "ТК КРЕДИТ" надає короткострокові та довгострокові кредити.

короткострокові (до 1 року) - короткострокові кредити можуть надаватись фізичним особам та суб`єктам господарювання в разі тимчасової недостатності обігових коштів, що виникає у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

довгострокові (понад 1 рік) - довгострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, на фінансування капітальних вкладень, для формування основних фондів, поповнення обігових коштів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.

 

Кредитні лінії

 

       Існують два види кредитних ліній: поновлювальні та непоновлювальні.

 

     Для поновлюваної кредитної лінії розміром (лімітом) кредитної лінії є сума максимальної заборгованості клієнта перед Банком за період дії кредитної лінії. Такий ліміт розраховується як загальна сума залишків на всіх рахунках для обліку основної суми заборгованості за кредитом та залишку на рахунку обліку зобов’язань з кредитування. Ця сума є постійною величиною на будь-яку дату за період дії кредитної лінії та фіксується в договорі як розмір (ліміт) кредитної лінії. Протягом дії поновлюваної кредитної лінії залишок на рахунку обліку зобов’язань з кредитування змінюється, а саме - зменшується при наданні кредиту та, відповідно, збільшується при погашенні кредиту.

 

     Для непоновлюваної кредитної лінії розміром (лімітом) кредитної лінії є загальна сума коштів, що може бути надана клієнту за весь період дії кредитної лінії. Ця сума фіксується в кредитному договорі як розмір (ліміт) кредитної лінії і відображається на рахунку обліку зобов’язань з кредитування на дату укладання кредитної угоди. Протягом дії непоновлюваної кредитної лінії залишок на рахунку обліку зобов’язань з кредитування тільки зменшується при наданні кредиту та не змінюється при частковому погашенні кредиту.

 

     Забезпеченням за кредитом та кредитною лінією може виступати рухоме/нерухоме майно, майнові права, цінні папери, поручительство, гарантії інших банків. У забезпечення може надаватися в тому числі майно, що належать третій особі - майновому поручителю.

   

      Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, співробітники АТ КБ "ТК КРЕДИТ" нададуть Вам кваліфіковану консультацію щодо оформлення та використання  кредитних операцій  з урахуванням специфіки Вашої діяльності.

 

             Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (044) 484-40-36