Операції з цінними паперами

Послуги Торговця цінними паперами

     АТ КБ "ТК КРЕДИТ" здійснює професійну діяльність торговця цінними паперами на підставі Ліцензій на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку: брокерської діяльності – серія АЕ № 294480; дилерської діяльності – серія АЕ № 294481; діяльності з управління цінними паперами – серія АЕ № 294483,  виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.10.2014 року. Строк дії ліцензій з 23.10.2014 необмежений.

     АТ КБ "ТК КРЕДИТ" пропонує своїм клієнтам наступні послуги торговця цінними паперами:

  • брокерські послуги торговця цінними паперами. Купівля та продаж цінних паперів на організованому чи неорганізованому ринках, міна цінних паперів.
  • управління цінними паперами. Формування та управління портфелем цінних паперів.
  • консультаційні послуги щодо обігу цінних паперів.

     Для ефективного управління фінансовими ресурсами юридичних осіб АТ КБ "ТК КРЕДИТ" пропонує широкий спектр послуг, пов’язаних з вексельним обігом. Банк здійснює кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні операції з векселями, зокрема:

  • доміциляція векселів;
  • авалювання векселів;
  • інкасування векселів;
  • авалювання податкових векселів;
  • зберігання векселів;
  • продаж бланків векселів.

     Банк надає консультаційні послуги клієнтам щодо оформлення заборгованості векселями, оформлення операцій купівлі-продажу векселів та оподаткування таких операцій.

 

Тарифи

 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (044) 482-07-33